Buscamos persoal técnico en intervención para o Punto de Encontro Familiar de Pontevedra

|
Imaxe: adaptada de Freepik

Titulación ou titulacións requiridas: Grao ou Licenciatura en Traballo Social ou Educación Social

Tipo de contrato: 
– Indefinido a tempo parcial (14,5 h.)
– Xornada flexible/adaptable
– Por esixencias do programa que se xestiona, traballarase as fins de semana

Requerimentos específicos:

– 2 anos de experiencia en intervención con familias e infancia en dificultade social
– Formación acreditada en igualdade e en intervención con infancia e familia
– Certificado negativo de delictos de natureza sexual

Data de inicio prevista para a incorporación: Inmediata

Valorarase:

  • Identificación coa visión, a misión e os valores da organización, iniciativa, adaptación ao cambio, orientación a resultados.
  • Coñecemento da rede de recursos comunitarios e o sistema de protección á infancia
  • Experiencia de traballo en equipo
  • Experiencia de traballo con procedementos axustados a normas de calidade

DATOS PARA ENVÍO DE CURRICULUM*

Último día de recepción de curricula: 27/07/2021
Contacto para envío de curricula: coordinacion.pef.pontevedra@meninos.org

*Deberá indicarse no asunto “Convocatoria Vacante 18_2022”.

Publicacións similares

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará