Fai voluntariado

Meniños considera o voluntariado como unha expresión cidadá de compromiso altruísta que contribúe a xerar cambios positivos na infancia e a adolescencia en dificultade social.

O Plan de Voluntariado de Meniños adáptase ás novas necesidades relacionadas cos programas que xestionamos.

Este plan responde ao compromiso asumido polo nosa organización de fomentar a participación da sociedade nos nosos proxectos, considerándoo unha oportunidade para canalizar os desexos de moitas persoas de poder axudar e traballar pola igualdade de tódolos nenos, nenas e adolescentes no cumprimento dos seus dereitos.

  • Onde podes realizar o teu voluntariado?

As persoas voluntarias poden realizar as súas tarefas en calquera das nosas delegacións, dentro dos seguintes ámbitos de actuación:

Intervención familiar: apoio ás actividades complementarias no traballo con nenos, nenas e adolescentes, e as súas familias.

Sensibilización e promoción dos dereitos da infancia: apoio na realización de campañas e actividades de comunicación.

  • Que che ofrecemos en Meniños?

1. Unha oportunidade de integrar novos coñecementos e competencias, e de aprender e formarte, acorde ás túas necesidades e ás de Meniños.

2. A oportunidade de formar parte dunha gran familia e de ser axente de cambio social, traballando directamente con e para as personas.

3. Transparencia e información sobre como traballamos en Meniños en protección á infancia e á adolescencia.

4. O respaldo do equipo humano de Meniños en todo momento.

5. Seguro que cobre tódalas accións realizadas no marco do voluntariado na Fundación.

6. Unha certificación que acredite o teu labor voluntario en Fundación Meniños.
Ponte en contacto con nós no 981 269 955 ou no correo electrónico voluntariado@meninos.org

Date de alta na nosa base de datos

Área de colaboración

Datos persoais

Nome(Obrigatorio)
Data de nacemento(Obrigatorio)
Necesitamos este dato para confirmar que tes capacidade para facerte voluntaria/o
Tamaño máximo de arquivo: 2 MB.
Tamaño máximo de arquivo: 2 MB.
Consentimento(Obrigatorio)

Material relacionado