Ser familia acolledora ou adoptiva – Asturias

Dos hombres sujetan a un bebé y comen tarta
imaxe: pexels.com

Tódolos nenos e nenas teñen dereito a vivir cunha familia cando a súa propia non puede cubrir as súas necesidades e garantir os seus dereitos.

Nestes casos o acollemento familiar priorízase sobre o residencial para ofrecerlles unha familia, temporalmente ou de forma definitiva.

A alternativa da adopción está pensada para proporcionar unha familia a nenos, nenas e adolescentes que carecen dela.

Ambas son medidas de protección que teñen a súa base conceptual común na consideración e a satisfacción das necesidades evolutivas da infancia e o concepto de parentalidade social, un modelo que suma ás capacidades para coidar, protexer, educar e socializar, a participación doutros axentes de apoio.

Procuramos

Familias asturianas dispostas a ofrecer a un neno, nena ou adolescente un ambiente familiar estable.

Que se entende por necesidades especiais?

• Ser maiores de 6 anos.
• Ser grupo de irmáns e irmás.
• Pertencer a minorías étnico-culturais.
• Padecer algunha enfermidade.
• Ter discapacidade física, psíquica ou sensorial.
• Presentar outras características que poidan condicionar igualmente o acollemento ou adopción.

Que ofrecemos ás familias?

Neste programa ofrécese información, emisión de informes psicosociais previos no procedemento de Valoración de Idoneidade, formación, e seguimento ás familias. Ademais ofréceselles tanto aos nenos e nenas como ás familias, un apoio e asesoramento continuado ao longo de todo o proceso.

Para máis información

Organizamos sesións informativas grupais para as personas interesadas en ser familia acolledora ou adoptiva tódolos xoves ás 17:00 horas (é necesaria inscripción previa).
Tamén podes solicitar cita para unha sesión informativa individual.
Solicita información chamando aos números: 985 20 81 24 // 900 841 521