Día Europeo da Igualdade Salarial

Imaxe: freepik.es

Poñendo foco en eliminar a discriminación por razón de sexo

22 de febreiro conmemórase o Día Europeo da Igualdade Salarial. Trátase dunha celebración que busca poñer o foco na fenda salarial existente entre homes e mulleres e instar aos estados membros a tomar as medidas necesarias para reducila. 

A fenda salarial de xénero forma parte dos Indicadores de Desenvolvemento Sustentable incluída no Obxectivo 5 (Igualdade de Xénero) difundidos por Eurostat. Tamén forma parte da Estratexia Europea de Emprego (EES) para acadar igual tratamento de homes e mulleres e evitar a discriminación por razón de sexo, idade, discapacidade, raza, relixión ou orientación sexual.

Atendendo a isto, os países europeos debemos eliminar a discriminación por razón de sexo en todos os aspectos e condicións de remuneración polo mesmo traballo ou por un traballo de igual valor.

A fenda salarial entre homes e mulleres en Europa

fenda salarial media é do 13%, dez puntos por baixo da desigualdade salarial media estimada polas Nacións Unidas a nivel mundial. Esta cifra está calculada en función do salario bruto medio por hora entre homes e mulleres en todas as actividades económicas. Unha fenda que se agranda cando se acada a idade de xubilación, xa que a diferenza media nas pensións en Europa é do 30%.

A desigualdade laboral entre xéneros afecta non só á disparidade salarial, senón tamén á dificultade que atopan as mulleres para acceder aos altos cargos directivos (o coñecido teito de cristal), así como á conciliación familiar, e supón unha das principais lacras de Europa.

En resumo, abordar a fenda salarial entre homes e mulleres é fundamental para lograr unha sociedade máis xusta e igualitaria. Requírense esforzos contínuos por parte de gobernos, empresas e a sociedade en xeral para garantir que todas as persoas teñan igualdade de oportunidades e sexan recompensadas equitativamente polo seu traballo.

Por todo isto, é importante visibilizar días como este (o Día Europeo da Igualdade Salarial), para que se coñezan as desigualdades que todavía existen e poidamos seguir loitando por erradicalas.

Publicacións similares

Deixa unha resposta

O teu enderezo electrónico non se publicará Os campos obrigatorios están marcados con *