15 de maio, Día Internacional das Familias

| |
Imaxe: Freepik

Hoxe celébrase o Día das Familias. Non sei se estamos para celebracións, pero de seguro sí que debemos estar para reflexións, porque a familia é un piar básico da nosa sociedade e é evidente que nesta etapa inesperada, incerta e confusa a “familia” foi e segue a ser invocada multitude de veces en innumerables contextos, como o escenario fundamental das nosas vidas. De feito, ata momento, a nosa principal ferramenta para loitar contra a pandemia é o confinamento familiar.

Fomos chamados a illarnos dentro dos nosos fogares, destacando o protagonismo da familia, recoñecendo e incluso redoblando a súa función protectora, sustentadora, e diría máis, a familia fornecedora de soños, lugar de consolo, espacio de encontro, convertida en colexio, en ximnasio, en parque, en cine, en oficina, en obradoiro, en consulta, en despacho… A familia recuperando a súa esencia de lugar de convivencia e vinculación.

Estes dous últimos meses a familia ten sido a nosa base de seguridade, o noso refuxio. Merece pois se cabe, mais que nunca, o recoñecemento e a celebración do seu valor indiscutible.

Superaremos esta pandemia, pero sería imperdonable que esquecésemos o papel crucial que xogaron as familias nesta superación e que non tomáramos medidas para apoiar e promocionar as familias na nova reorganización social que deberemos facer.

Feliz día da familia, das familias!

Mónica Permuy
Directora Xeral
Fundación Meniños

15 de mayo. Día Internacional de las Familias

Imagen: Freepik

Hoy se celebra el Día de las Familias. No sé si estamos para celebraciones, pero de seguro sí que debemos estar para reflexiones, porque la familia es un pilar básico de nuestra sociedad y es evidente que en esta etapa inesperada, incierta y confusa la “familia” ha sido y sigue siendo invocada multitud de veces en innumerables contextos, como el escenario fundamental de nuestras vidas. De hecho, hasta el momento, nuestra principal herramienta para luchar contra la pandemia es el confinamiento familiar.

Hemos sido llamados a aislarnos dentro de nuestros hogares, destacando el protagonismo de la familia, reconociendo e incluso redoblando su función protectora, sustentadora, y diría más, la familia proveedora de sueños, lugar de consuelo, espacio de encuentro, convertida en colegio, en gimnasio, en parque, en cine, en oficina, en taller, en consulta, en despacho… La familia recuperando su esencia de lugar de convivencia y vinculación.

Estos dos últimos meses la familia ha sido a nuestra base de seguridad, nuestro refugio. Merece pues si cabe, más que nunca, el reconocimiento y la celebración de su valor indiscutible.

Superaremos esta pandemia, pero sería imperdonable que olvidásemos el papel crucial que han jugado las familias en esta superación y que no tomásemos medidas para apoyar y promocionar a las familias en la nueva reorganización social que deberemos hacer.

¡Feliz día de la familia, de las familias!

Mónica Permuy
Directora General
Fundación Meniños

Publicaciones Similares

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *