15 de outubro, un día para visibilizar as mortes xestacionais e perinatais

|
Fuente: https://www.funeralnatural.net

O 15 de outubro é o Día Internacional de Concienciación sobre as Mortes Xestacionais e Perinatais, as que ocorren durante o embarazo ou ao nacer (7 días); para as parellas é a perda do bebé que estaban esperando ou do que chegou, pero non quedou.

Segundo o informe (2019) realizado conxuntamente por UNICEF, OMS e ONU, case 2 millóns de bebés nacen mortos cada ano no mundo (1 cada 16 segundos). O 84% destes falecementos se procuce en países de ingresos baixos e medio-baixo e a redución dos servizos de saúde debido á COVID-19 é previsible que empeore estes datos globais.

Accede ao informe:

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Cada-16-segundos-ocurre-una-muerte-perinatal-en-el-mundo-segun-Naciones-Unidas?utm_source=Bolet%C3%ADn+agenciasinc&utm_campaign=4e3da6bbd3-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_08_12_54&utm_medium=email&utm_term=0_be937d7f8c-4e3da6bbd3-342750111

Actualmente en España (INE, 2019) a taxa de falecementos perinatais (calculado entre a semana 28 de xestación ata os primeiros 7 días despois do nacemento) é do 4,65 sobre mil nenos nacidos vivos. A grande tarefa pendente é mellorar e profesionalizar os protocolos de atención específica (sanitaria e psicolóxica) ofrecida ás familias nestes momentos, xa que en demasiados casos a dor se amplifícase e cronifícase polo pouco empático manexo e descoñecemento dos profesionais a quen correspondería acompañar ás familias nestas tristes circunstancias. A Asociación Umamanita recolle na enquisa do 2018 o estado actual da calidade da atención sanitaria en casos de morte intrauterina (www.umamanita.es/informe-umamanita/).

O dó perinatal é o proceso que cada muller, cada pai, cada familia afectada necesita para integrar a morte dun ser esperado, de proxectos e expectativas de vida que se interrompen repentinamente e deixan un baleiro, socialmente non autorizado. 

Esta dor pode producir sentimentos de tristura, ansiedade, insensibilidade, culpa, irritabilidade, negación da realidade e depresión que pode afectar de xeito diferente a cada proxenitor en función da súa personalidade, cultura, momento vital e historia de concepción. 

Despois dunha perda intrauterina, a vivencia dun novo embarazo pode ser complicada e xerar emocións e sentimentos ambivalentes como medo, inseguridade, esperanza, dor, amor, angustia, culpa e escasa vinculación co futuro bebé e isto pode afectar á calidade da crianza.

No acompañamento perinatal que ofrecemos dentro do “Programa de atención perinatal para mulleres en situación de vulnerabilidade social”, valoramos como imprescindible explorar a existencia de perdas xestacionais ou perinatais anteriores ao novo embarazo e ofrecer un espazo de escoita sensible ás vivencias únicas das mulleres e as súas parellas.

Son historias que moi a miúdo teñen sido silenciadas por tabús e desautorización social e que necesitan ser narradas, para ser integradas e sanadas.

Sumámonos á conmemoración de todas estas despedidas, tan temperás e inesperadas, con esta emotiva canción de Rosa Zaragoza do álbum “Nacer e renacer”: LA MUERTE CUANDO ESPERAS VIDAS

e recordado aquí á asociación UMAMANITA, pioneira en España no apoio a nai, nais e familias fronte á morte perinatal e neonatal, e na investigación e divulgación científica:

https://www.umamanita.es/sobre-umamanita/ e o foro MAMÁ IMPORTA do Instituto Europeo de Saúde Mental Perinatal.

Carla Console
Psicóloga
Programa de Atención Prenatal e Perinatal

15 de octubre, un día para visibilizar las muertes gestacionales y perinatales

Fuente: https://www.funeralnatural.net

El 15 de octubre es el Día Internacional de Concienciación sobre as Muertes Gestacionales y Perinatales, las que ocurren durante el embarazo o al nacer (7 días); para las parejas es la pérdida del bebé que estaban esperando o del que llegó, pero no se quedó.

Según el primer informe (2019) realizado conjuntamente por UNICEF, OMS y ONU, casi 2 millones de bebés nacen muertos cada año en el mundo (1 cada 16 segundos). El 84% de estos fallecimientos se produce en países de ingresos bajos y medio-bajos y la reducción de los servicios de salud debido a la COVID-19 es previsible que empeore estos datos globales. 

https://www.agenciasinc.es/Noticias/Cada-16-segundos-ocurre-una-muerte-perinatal-en-el-mundo-segun-Naciones-Unidas?utm_source=Bolet%C3%ADn+agenciasinc&utm_campaign=4e3da6bbd3-EMAIL_CAMPAIGN_2020_10_08_12_54&utm_medium=email&utm_term=0_be937d7f8c-4e3da6bbd3-342750111

Actualmente en España (INE, 2019) la tasa de fallecimientos perinatales (calculado entre la semana 28 de gestación hasta los primeros 7 días después del nacimiento) es del 4,65 sobre mil niños nacidos vivos. La gran tarea pendiente es mejorar y profesionalizar los protocolos de atención específica (sanitaria y psicológica) ofrecida a las familias en estos momentos, ya que en demasiados casos el dolor se amplifica y cronifica por el poco empático manejo y desconocimiento de los profesionales a quien correspondería acompañar las familias en estas tristes circunstancias. La asociación Umamanita recoge en la encuesta del 2018 el estado actual de la calidad de la atención sanitaria en casos de muerte intrauterina (www.umamanita.es/informe-umamanita/).

El duelo perinatal es el proceso que cada mujer, cada padre, cada familia afectada necesita para integrar la muerte de un ser esperado, de proyectos y expectativas de vida que se interrumpen repentinamente y dejan un vacío, socialmente no autorizado. 

Este dolor puede producir sentimientos de tristeza, ansiedad, insensibilidad, culpa, irritabilidad, negación de la realidad y depresión que a cada progenitor puede afectar diversamente en función de su personalidad, cultura, momento vital e historia de concepción.

Después de una pérdida intrauterina, la vivencia de un nuevo embarazo puede ser complicada y generar emociones y sentimientos ambivalentes como miedo, inseguridad, esperanza, dolor, amor, angustia, culpa y escasa vinculación con el futuro bebé y esto puede afectar la calidad de la crianza.

En el acompañamiento perinatal que ofrecemos dentro del “Programa de Atención Perinatal para Mujeres en Situación de Vulnerabilidad Social”, valoramos como imprescindible explorar la existencia de perdidas gestacionales o perinatales anteriores al nuevo embarazo y ofrecer un espacio de escucha sensible a las vivencias únicas de las mujeres y sus parejas.

Son historias que muy a menudo han sido silenciada por tabú y desautorización social y que necesitan ser narradas, para ser integradas y sanadas.

Nos sumamos a la conmemoración de todas estas despedidas, tan tempranas e inesperadas, con esta emotiva canción de Rosa Zaragoza del álbum “Nacer y Renacer”: LA MUERTE CUANDO ESPERAS VIDAS

y recordado aquí la asociación UMAMANITA, pionera en España en el apoyo a madres, padres y familias frente a la muerte perinatal y neonatal, y en la investigación y divulgación científica:

https://www.umamanita.es/sobre-umamanita/ y el foro MAMÁ IMPORTA del Instituto Europeo de Salud Mental Perinatal.

Carla Console
Psicóloga
Programa de Atención Prenatal y Perinatal

Publicaciones Similares

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *