Buscamos persoal técnico de intervención sociolaboral. Únete ao equipo de Meniños!

|

Titulación requirida: Grao ou Diplomatura en Educación Social ou Traballo Social.

Tipo de contrato: Contrato de interinidade a xornada completa. 

Requerimentos específicos:

  • Formación en orientación e inserción laboral
  • 2 anos de experiencia na inclusión socio-laboral de persoas en risco de exclusión social.
  • Experiencia en docencia e/ou dinamización de grupos

Data de inicio prevista para a incorporación: Inmediata

Centro de traballo: A Coruña ou Vigo

Outros Requerimentos:

Identificación coa visión, a misión e os valores da organización.

Iniciativa, adaptación ao cambio, orientación a resultados, traballo en equipo.

Imprescindible dispoñer de carnet de conducir e vehículo propio.

DATOS PARA ENVÍO DE CURRICULUM

Último día de recepción de curricula: 20/05/2020

Envío de curricula: direccion.tecnica@meninos.org

Publicaciones Similares

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.