Buscamos persoal técnico en Intervención Familiar para o noso equipo da Coruña. Únete a Meniños!

|
Imaxe: Freepik

Titulación ou titulacións requiridas: Grao ou Diplomatura en Traballo Social ou Educación Social

Xornada laboral: Completa

Duración prevista para la relación laboral: Temporal

Requerimentos específicos:

– Experiencia en intervención con familias e infancia en dificultade social.

– Formación complementaria en Intervención familiar e/ou intervención con infancia

– Carnet de conducir e veículo propio.

Data de inicio prevista para a incorporación: Inmediata

Centro de traballo: A Coruña

Observacións:

– Valorarase coñecemento da rede de servizos sociais e o sistema de Protección de Menores

– Valorarase formación en Igualdade 

DATOS PARA ENVÍO DE CURRICULUM

Último día de recepción de curricula: 15/01/2020

Envío de curricula: vacantes@meninos.org

*Deberá indicarse no asunto “Convocatoria Vacante 01_2020”

Publicaciones Similares

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.