Empleo

Buscamos Responsable de Coordinación para o Punto de Encontro Familiar de Ribeira

Buscamos Responsable de Coordinación para o Punto de Encontro Familiar de Ribeira

Posto ofertado: Responable Coordinación Punto de Encontro Familiar  Titulación ou titulacións requiridas: Licenciatura ou Grao en Psicoloxía Tipo de contrato: – 1 contrato indefinido a xornada completa (27,3 h.)– Traballo de xoves a domingo Data de inicio prevista para a Incorporación: inmediata Requerimentos específicos: Observacións:– Valorarase:  DATOS PARA ENVÍO DE CURRICULUM* Último día de recepción de curricula: 22/03/2023Contacto para envío de…

Buscamos Responsable de Dirección Técnica. Únete ao equipo de Meniños!

Buscamos Responsable de Dirección Técnica. Únete ao equipo de Meniños!

Posto ofertado: Responsable de Dirección Técnica Titulación ou titulacións requiridas: Licenciatura, Diplomatura ou Grao no ámbito da intervención social Tipo de contrato: Indefinido a xornada completa Requerimentos específicos: Data de inicio prevista para a incorporación: Inmediata Valorarase: DATOS PARA ENVÍO DE CURRICULUM* Último día de recepción de curricula: 24/03/2023Contacto para envío de curricula: seleccion@meninos.org *Deberá indicarse no asunto “Convocatoria Vacante 8_2023”.

Buscamos psicoterapeutas para Lugo, Ourense y A Coruña.
·

Buscamos psicoterapeutas para Lugo, Ourense y A Coruña.

PUESTOS OFERTADOS: 3 psicoterapeutas Vacante I: 1 psicoterapeuta para Lugo y 1 psicoterapeuta para Ourense TITULACIÓN REQUERIDA: Grado o Licenciatura en Psicología DURACIÓN PREVISTA PARA LA RELACIÓN LABORAL: Indefinida REQUERIMIENTOS:• Máster en Psicología General Sanitaria• Habilitación sanitaria y/o clínica• Formación acreditada en metodologías específicas de intervención con Trauma (EMDR, Terapia sensorio motora.)• 3 años de…

Buscamos personal técnico de Intervención Familiar para nuestra delegación en Asturias. ¡Únete al equipo de Meniños!

Buscamos personal técnico de Intervención Familiar para nuestra delegación en Asturias. ¡Únete al equipo de Meniños!

Vacante 1 Titulación o titulaciones requeridas: Duración prevista para la relación laboral: Indefinida. Jornada Laboral: Completa. Requisitos específicos debido al tipo de contrato:  Fecha de incorporación prevista: enero 2023 Localización centro de trabajo: Oviedo Se Valorará:  Enviar currículum a:  vacantes@meninos.org. Deberá indicarse en el asunto “Convocatoria Vacante 22_2022” Fecha límite para recepción de currícula: 20/01/2023 Vacante 2 Titulación o titulaciones requeridas: –…

Buscamos persoal técnico en informática
·

Buscamos persoal técnico en informática

POSTO OFERTADO: Persoa Técnica Informática. TITULACIÓN MÍNIMA REQUIRIDA:  FP ciclo superior en desenvolvemento de aplicacións web.FP ciclo superior en desenvolvemento de aplicacións multiplataforma. XORNADA LABORAL: parcial 75% xornada DURACIÓN PREVISTA PARA A RELACIÓN LABORAL: Un ano. REQUERIMENTOS: DATA INCORPORACIÓN: Inmediata UBICACIÓN POSTO: A Coruña VALORARASE: CONTACTO ENVÍO CURRICULUM: vacantes@meninos.org Deberá indicarse no asunto “Convocatoria Persoal…

Buscamos personal técnico en Intervención Familiar para nuestra delegación en Asturias. ¡Únete al equipo de Meniños!

Buscamos personal técnico en Intervención Familiar para nuestra delegación en Asturias. ¡Únete al equipo de Meniños!

Vacante 1 Titulación o titulaciones requeridas: Grado / Licenciatura / Diplomatura en Psicología Duración prevista para la relación laboral: Indefinida. Jornada Laboral: Completa. Requisitos específicos debido al tipo de contrato:  2 años de experiencia de trabajo en acogimiento y adopción. 150 horas con formación específica acreditada en terapia familiar Colegiación en el COP Carnet de conducir y…