E TI QUE TAL ESTÁS?

|
Imaxe: @pressfoto

Cantos miles de veces temos feito esta pregunta ao encontrarnos con alguén, ao chamar por teléfono o ao responder unha chamada? Moitas, seguro.

La Organización Mundial da Saúde afirmaba na conmemoración do Día da Saúde Mental o pasado 10 de outubro: “Segundo a experiencia adquirida en emerxencias pasadas, agárdase que as necesidades de apoio psicosocial e en materia de saúde mental aumentarán considerablemente nos próximos meses e anos”.

 O estrés pode manifestarse con respostas como:

 • Temor e preocupación pola nosa saúde e a dos nosos seres queridos, a situación financeira ou laboral, ou a perda de servizos de apoio.
 • Illamento social.
 • Dificultades para durmir ou concentrarnos.
 • Agravamento de problemas de saúde crónicos.
 • Empeoramento da saúde mental ou emocional diagnosticada.
 • Maior consumo de tabaco e/ou alcohol e outras substancias.
 • Ansiedade, depresión, enfado.

Serán necesarias medidas sociais e políticas para poder atender o incremento destas necesidades na poboación infantil, adolescente e adulta, con vulnerabilidade previa ou non, que estean acusando a repercusión da crise provocada por esta pandemia.

Por iso, este ano a OMS movilízase para acadar un incremento das inversións a favor da saúde mental. 

E paralelamente ás respostas que teñen que dar os dirixentes, ao mesmo tempo que se van concretando propostas para atender as repercusións emocionais, que podemos facer para coidarnos, e para coidar ás persoas que están ao noso carón?

 • Preguntemos E TI QUE TAL ESTÁS?, dedicando un espazo para comunicarnos e apoiarnos. Pode ser a oportunidade para pedir e ofrecer escoita,  alento,  solidariedade e axuda. Tamén pode servir para identificar una situación de risco que precise de atención especializada. Ou para compartir alguna aportación de autocoidado.
 • Seguro na nosa axenda está o nome de algunha persoa que vive soa, ou que sei que está sufrindo unha situación difícil. E se a chamo e lle pregunto como está? Probablemente iso fará que  o noso día sexa un pouco mellor.

Podemos extender a rede de apoio psicosocial que propón a OMS para coidarnos e coidar no noso día a día, na nosa comunidade. Porque é imprescindible que ninguén quede atrás e que ninguén quede fóra.

Yudit González
Psicóloga
Coordinadora do Programa de Integración Familiar en Ourense

Y tú qué tal estás?

Imaxe: @pressfoto

¿Cuántos miles de veces hemos hecho esta pregunta al encontrarnos con alguien, al llamar por teléfono o al responder una llamada? Muchas, seguro.

La Organización Mundial de la Salud afirmaba en la conmemoración del Día de la Salud Mental  el pasado 10 de octubre: “Según la experiencia adquirida en emergencias pasadas, se espera que las necesidades de apoyo psicosocial y en materia de salud mental aumentarán considerablemente en los próximos meses y años”.

El estrés puede manifestarse con respuestas como:

 • Temor y preocupación por nuestra salud y la de nuestros seres queridos, la situación financiera o laboral, o la pérdida de servicios de apoyo.
 • Aislamiento social.
 • Dificultades para dormir o concentrarnos.
 • Agravamiento de problemas de salud crónicos.
 • Empeoramiento de la salud mental o emocional diagnosticada.
 • Mayor consumo de tabaco y/o alcohol y otras sustancias.
 • Ansiedad, depresión, enfado.

Serán necesarias medidas sociales y políticas para poder atender el incremento de estas necesidades en población infantil, adolescente y adulta, con vulnerabilidad previa o no, que estén acusando la repercusión de la crisis provocada por esta pandemia.

Por eso, este año la OMS se moviliza para lograr el incremento de las inversiones a favor de la salud mental. 

Y paralelamente a las respuestas que han de dar los dirigentes, al mismo tiempo que se van concretando propuestas para atender las repercusiones emocionales, ¿qué podemos hacer para cuidarnos, y para cuidar a las personas que están a nuestro lado?

 • Preguntemos ¿Y TÚ QUÉ TAL ESTÁS?, dedicando un espacio para comunicarnos y apoyarnos. Puede ser la oportunidad para pedir y ofrecer escucha,  aliento,  solidaridad y ayuda. También puede servir para identificar una situación de riesgo que precise de atención especializada. O para compartir alguna sugerencia de autocuidado.
 • Seguro en nuestra agenda está el nombre de alguna persona que vive sola, o que sé que está sufriendo una situación difícil. ¿Y si la llamo y le pregunto cómo está? Probablemente eso hará que nuestro día sea un poco mejor.

Podemos extender la red de apoyo psicosocial que propone la OMS para cuidarnos y cuidar en nuestro día a día, en nuestra comunidad. Porque es imprescindible que nadie se quede atrás y que nadie se quede fuera.

Yudit González
Psicóloga
Coordinadora del Programa de Integración Familiar en Ourense

Publicaciones Similares

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *