muerte gestacional

Como acompañar en la muerte gestacional y perinatal

Como acompañar en la muerte gestacional y perinatal

Neste mes de concienciación da morte xestacional e perinatal, gustaríanos facer algunhas recomendacións de como poder acompañar de maneira empática e respectuosa a mulleres e familias que pasen por esta situación. NON: -Xulgues ou racionalices as súas emocións. -Minimices a perda comparándoa coas túas perdas ou as de outras persoas. -Cambies de tema para distraela…