vacante

Buscamos persoal técnico de intervención sociolaboral. Únete ao equipo de Meniños!
·

Buscamos persoal técnico de intervención sociolaboral. Únete ao equipo de Meniños!

Titulación requirida: Grao ou Diplomatura en Educación Social ou Traballo Social. Tipo de contrato: Contrato de interinidade a xornada completa.  Requerimentos específicos: Formación en orientación e inserción laboral 2 anos de experiencia na inclusión socio-laboral de persoas en risco de exclusión social. Experiencia en docencia e/ou dinamización de grupos Data de inicio prevista para a incorporación: Inmediata…