Presentamos o xogo “Crea a túa historia con Quirón”

|

O xogo “Crea a túa historia con Quirón” forma parte do proxecto “Viaxe ao reino das emocións”, destinado a promover a educación emocional entre o alumnado de Infantil e primeiros cursos de Primaria. A realización desta proposta parte da solicitude de ferramentas por parte do profesorado para traballar a educación emocional na aula. Dentro da mesma, reiterábase  a petición de abordar a resolución de conflitos, xa que se apreciaba falta de ferramentas entre o alumnado para resolvelos. O proxecto conta con varias actividades enfocadas a traballar este tema, que veñen apoiadas polo aprendizaxe previo doutras competencias necesarias para abordar o conflito, como o recoñecemento da emoción vivida, a capacidade de autorregularse, a empatía coa outra persoa, as habilidades socioemocionais e o desenvolvemento dunha autoestima axeitada. 

Este xogo reforza o aprendido por medio dun contido lúdico no que os nenos e nenas van narrar as súas propias historias, nas cales poden introducir conflitos habituais da infancia. O xogo ofrece ideas, que xa se traballan no proxecto, para utilizar posibles solucións positivas. O conflito é unha parte natural das relacións humanas, e a aprendizaxe da súa resolución debe comezar en idades temperás para adquirir habilidades e competencias axeitadas á situación vivida. Este xogo permite crear situacións simuladas nas que se dea pé a traballar estas alternativas desde a linguaxe do conto, facilitando a súa asunción para posteriores escenarios reais.

O protagonista do mesmo é Quirón, o centauro que ensina no proxecto esta competencia emocional, e que aquí guía aos nenos e nenas no xogo. A continuación, pódese ver unha presentación do mesmo.

Animámosvos a compartir este xogo cos vosos nenos e nenas, e a crear co mesmo historias fantásticas, divertidas e didácticas. Compartide a vosa creatividade mandándonos un debuxo ou un texto no que se narre o voso conto a proxectos.educativos@meninos.org, para que o podamos difundir nas nosas redes sociais (Facebook, Twitter, e Instagram), ou se o subides ás vosas redes usade o hashtag  #XogandoconQuiron, etiquetando a @FMeninos na publicación.

Presentamos el juego “Crea a túa historia con Quirón”

El juego “Crea a túa historia con Quirón” forma parte del proyecto “Viaxe ao reino das emocións”, destinado a promover la educación emocional entre el alumnado de Infantil y primeros cursos de Primaria. La realización de esta propuesta parte de la solicitud de herramientas por parte del profesorado para trabajar la educación emocional en el aula. Dentro de la misma, se reiteraba la petición de abordar la resolución de conflictos, ya que se apreciaba falta de herramientas entre el alumnado para resolverlos. El proyecto cuenta con varias actividades enfocadas a trabajar este tema, que vienen apoyadas por el aprendizaje previo de otras competencias necesarias para abordar el conflicto, como el reconocimiento de la emoción vivida, la capacidad de autorregularse, la empatía con la otra persona, las habilidades socioemocionales y el desarrollo de una autoestima adecuada. 

Este juego refuerza lo aprendido por medio de un contenido lúdico en el que los niños y niñas van a narrar sus propias historias, en las cuales pueden introducir conflictos habituales de la infancia. El juego ofrece ideas, que ya se trabajan en el proyecto, para utilizar posibles soluciones positivas. El conflicto es una parte natural de las relaciones humanas, y el aprendizaje de su resolución debe comenzar en edades tempranas para adquirir habilidades y competencias adecuadas a la situación vivida. Este juego permite crear situaciones simuladas en las que se dé pie a trabajar estas alternativas desde el lenguaje del cuento, facilitando su asunción para posteriores escenarios reales.

El protagonista del mismo es Quirón, el centauro que enseña en el proyecto esta competencia emocional, y que aquí guía a los niños y niñas en el juego. A continuación, se puede ver una presentación del mismo.

Os animamos a compartir este juego con vuestros niños y niñas, y a crear con el mismo historias fantásticas, divertidas y didácticas. Compartid vuestra creatividad mandándonos un dibujo ou un texto en el que se narre o vuesto cuento a proxectos.educativos@meninos.org, para que lo podamos difundir en nuestras redes sociales (Facebook, Twitter, e Instagram), o si lo subís a vuestras redes usad el hashtag  #JugandoconQuiron, etiquetando a @FMeninos en la publicación.

Publicaciones Similares

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *