PREVINDO O MALTRATO INFANTIL DESDE A ETAPA PERINATAL

| | |
Imaxe: Freepik

Unha contorna familiar con risco para a infancia é aquela sumida en dinámicas que ameazan e deterioran a función de afecto, seguridade e protección que a familia debe fornecer, con dificultades para proporcionar os coidados adecuados aos seus fillos e fillas.

Os ámbitos familiares en situacións de alto estrés, vulnerabilidade,  ou escaseza de recursos persoais e materiais poden ser máis susceptibles de converterse nun contorno de maltrato.

O traballo de educación e prevención destas situacións está presente en todas nosas áreas de intervención e sensibilización.Ofrecemos unha atención personalizada de carácter integral, cun apoio psicolóxico, social e educativo que permite mellorar as dinámicas de funcionamento familiar. 

As etapas prenatal e de primeira crianza son idóneas para combater a precariedade social e psicolóxica das nais, xerando patróns de relación positivos incompatibles co maltrato. 

O programa de Atención Prenatal e Perinatal para Nais en Dificultade Social da Xunta de Galicia, desenvolvido pola nosa Fundación co apoio da USC e o SERGAS,  é un espazo de coidados que axuda ás nais a rebaixar os niveis de estrés e de preocupación e resolve dúbidas, ofrecéndolles información, ferramentas e apoio para atender as súas necesidades físicas e emocionais e as dos seus bebés.

A través da atención psicolóxica e o traballo en grupo axudamos ás xestantes a traballar o vínculo de apego cos seus fillos e fillas e a tecer unha rede de apoio baseada no bo trato. O noso apoio esténdese desde a xestación ata o postparto e a primeira etapa de crianza. 

Este programa está demostrando ser un eficaz mecanismo de protección en situacións de risco, garantindo o axeitado desenvolvemento dos fillos e fillas das participantes.

Durante o pasado ano 2019 atendeuse a 63 nais e 56 nenos e nenas.

Traballando desde unhas bases de crianza respectuosa podemos rachar o círculo do maltrato e xerar contornas amables e protectoras cos máis pequenos e pequenas.

Podes atopar máis información sobre o programa de atención Prenatal e Perinatal na seguinte ligazón: 

https://www.meninos.org/prenatal_perinatal_gal

PREVINIENDO EL MALTRATO INFANTIL DESDE LA ETAPA PERINATAL

Imagen: Freepik

Hoy, 25 de abril, se conmemora el Día internacional Contra el Maltrato Infantil. 

Un entorno familiar con riesgo para la infancia es aquel sumido en dinámicas que amenazan y deterioran la función de afecto, seguridad y protección que la familia debe suministrar, con dificultades para proporcionar los cuidados adecuados a sus hijos y hijas. 

Los ámbitos familiares en situaciones de alto estrés, vulnerabilidad, o escasez de recursos personales y materiales pueden ser más susceptibles de convertirse en un entorno de maltrato. 

El trabajo de educación y prevención de estas situaciones está presente en todas nuestras áreas de intervención y sensibilización.
Ofrecemos una atención personalizada de carácter integral, con un apoyo psicológico, social y educativo que permite mejorar las dinámicas de funcionamiento familiar. 

Las etapas prenatal y de primera crianza son idóneas para combatir la precariedad social y psicológica de las madres, generando patrones de relación positivos incompatibles con el maltrato. 

El programa de Atención Prenatal y Perinatal para Madres en Dificultad Social de la Xunta de Galicia, desarrollado por nuestra Fundación con el apoyo de la USC y el SERGAS, es un espacio de cuidados que ayuda a las madres a rebajar los niveles de estrés y de preocupación y resuelve dudas, ofreciéndoles información, herramientas y apoyo para atender sus necesidades físicas y emocionales y las de sus bebés. 

A través de la atención psicológica y el trabajo en grupo ayudamos a las gestantes a trabajar el vínculo de apego con sus hijos y hijas y a tejer una red de apoyo basada en el buen trato. Nuestro apoyo se extiende desde la gestación hasta el postparto y la primera etapa de crianza. 

Este programa está demostrando ser un eficaz mecanismo de protección en situaciones de riesgo, garantizando el idóneo desarrollo de los hijos y hijas de las participantes. 

Durante el pasado año 2019 se atendió a 63 madres y 56 niños y niñas

Trabajando desde unas bases de crianza respetuosa podemos romper el círculo del maltrato y generar entornos amables y protectoras con los más pequeños y pequeñas. 

Puedes encontrar más información sobre el programa de atención Prenatal y Perinatal en el siguiente enlace: 

https://www.meninos.org/prenatal_perinatal_es

Publicaciones Similares

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *