día familias

Cada familia é diferente. Fai a túa!

Cada familia é diferente. Fai a túa!

A palabra “familia” conta con dez entradas na Real Academia Española e seis na Galega. Son familia as persoas emparentadas entre si, pero tamén as relacionadas por amizade ou trato, ou as que comparten condicións ou opinións comúns.  Esta amplitude de significados coincide coa diversidade familiar existente, que fai máis oportuno falar de “familias”.  Neste…