emprego

Buscamos persoal técnico para o equipo de Intervención Familiar da Coruña.

Buscamos persoal técnico para o equipo de Intervención Familiar da Coruña.

Titulación ou titulacións requiridas: Diplomatura ou Grao en Educación Social ou Traballo Social Tipo de contrato: Contrato indefinido a xornada completa Requerimentos específicos: – Experiencia en intervención con familias e infancia en dificultade social. – Formación complementaria en Intervención familiar e/ou intervención con infancia. – Carnet de conducir e vehículo propio. Data de inicio prevista para a…