familias

Familia vulnerable en España: que é e de que recursos dispoñen

Familia vulnerable en España: que é e de que recursos dispoñen

En España, moitas familias están en situación de vulnerabilidade. En termos xerais, trátase de familias que se enfrontan a importantes retos, que afectan ao seu benestar e ao dos seus fillos e fillas. Pero neste texto definiremos con máis profundidade o que significa ser unha familia vulnerable no noso país, que factores levan a esta…