meniños

Buscamos persoal técnico en intervención familiar para o Programa de Adopcións Especiais
· ·

Buscamos persoal técnico en intervención familiar para o Programa de Adopcións Especiais

Titulación ou titulacións requiridas: Grao ou Licenciatura en Psicoloxía Xornada laboral: Completa Duración prevista para la relación laboral: Interinidade Requerimentos específicos: Formación en intervención sistémica  Formación en acollemento ou adopción Carnet de conducir e vehículo propio. Data de inicio prevista para a incorporación: Inmediata Centro de traballo: A Coruña Valorarase: – Coñecemento da rede de servizos sociais e o sistema…