Proxecto CANCHA: Medrar xogando en rede

O Proxecto CANCHA:

  • Facilita o acceso de *NNA  a  espazos deportivos e de ocio nos que medrar xogando en compañía de personas adultas de referencia.
  • Promove experiencias de Bo Trato a través da práctica deportiva e de ocio.
Os 3 pilares
MEDRAR

As NNA para medrar sás necesitan un contexto seguro e os coidados dunhas persoas adultas :

  • Accesibles.
  • Sensibles para entender que necesitan.
  • Responsivos/as para cubrir dita necesidade de forma axeitada, pronta e afectiva.
  • Reflexivos/as para ver máis aló da conduta.
XOGANDO

dereito ao xogo defínese no artigo 31 da Convención sobre os dereitos do Neno como “Os Estados Partes recoñecen o dereito do neno e a nena ao descanso e ao esparcemento, ao xogo e ás actividades recreativas propias da súa idade e a participar libremente na vida cultural e nas artes.”

EN REDE

Unha comunidade comprometida e aliada composta de entidades e empresas que camiñan acompañadas dunha rede de voluntariado cunha empatía e compaixón que lles axuda a conectar e comprender os desafíos e necesidades dos e das NNA en situacións vulnerables.

Destinatarias

Nenos, nenas e adolescentes que medran en contextos de adversidade temperá, pobreza e pouca rede familiar e social.

Finalidade

Promover experiencias de bo trato a través da práctica deportiva e de ocio apoiadas nunha rede de empresas, entidades e voluntariado que facilitan dinámicas positivas de interacción con nenos, nenas e adolescentes.

Para que?

Garantir o dereito ao xogo e con el, a reparación do desenvolvemento emocional, psicolóxico e relacional de NNA para que medren sás e felices.

Facilitar a construcción de vínculos sás con persoas adultas de referencia que conformen unha rede social de apoio para NNA e para as súas familias.

Fomentar a participación infantil tendo en conta as súas necesidades dándolles protagonismo na toma de decisións en función dos seus intereses.

Artellar unha oferta de actividades que se adapten ás características e necesidades de NNA, poñendo o foco na diversidade funcional e a perspectiva de xénero.

Desenvolvemento do proxecto
Brinca

Arbitra polo Dereito ao Xogo

Detecta e selecciona NNA en contextos de adversidade con dificultade para o acceso ás oportunidades deportivas e de ocio.

Raqueto

Pancas para avanzar sen afundirse

Colabora coa comunidade desenvolvendo convenios con empresas e entidades deportivas e de ocio.

Readi

Rede de Voluntariado – Titoras de Resiliencia

Xera unha rede de voluntariado que actúan coma titores de resiliencia  e brindan recursos, experiencias e coñecementos.

Cancha

Simboliza os espazos de encontro

Facilita espazos de encontro e desenvolvemento das actividades entre NNA, as súas familias e as súas titoras de resiliencia contaxiando a súa paixón e entusiasmo, e movilizando cambios significativos no seu desenvolvemento.

As actividades

Seguen os principios de versatilidade, diversidade e participación e xénero:

  • Adáptanse ao territorio: desenvolvéndose no contexto máis próximo ás NNA en función da dispoñibilidade das mesmas e da dispersión xeográfica característica de Galicia e Asturias.
  • Adáptanse ás necesidades específicas de cada NNA: diversidade funcional, xénero, cultura, etc.
  • Permiten o protagonismo de NNA na toma de decisións acerca da participación nas mesmas.
  • Adáptanse temporalmente ao calendario escolar; actividades verán-inverno; Nadal e días sinalados.