Acollemento familiar

imaxe: pexels.com

A prioridade de que os nenos e nenas se desenvolvan nun ambiente familiar é unha das cuestións de maior consenso legal, científico e profesional, que converteron esta opción na medida de protección priorizada pola lei dende 1987 e reforzada coa última lei de protección integral á infancia e á adolescencia fronte á violencia (LOPIVI 2021).

Nas situacións máis graves de deterioro da capacidade de protección, nas que a recuperación da familia biolóxica non é posible, temporalmente ou de forma definitiva, debemos fomentar e axudar á construción da parentalidade social. Referímonos a unha parentalidade aprendida, modelada na familia e no contorno social no que medramos, que permite que moitos nenos e nenas que non teñen a posibilidade de ser criados polos seus pais e nais biolóxicas, poidan desenvolverse noutro entorno familiar que lles proporcione o vínculo de afecto e seguridade que precisan.

Este é o obxectivo do acollemento en familia allea, cuxa finalidade é proporcionar a aqueles nenos e nenas que non poden convivir coa súa familia de orixe e non son susceptibles de adopción, unha alternativa de convivencia familiar temporal. Deste modo poden crecer nunha familia, en tanto a súa recupera as súas condicións protectoras, ou se preparan outras alternativas estables de protección e coidado, mantendo o vínculo coa súa familia de orixe.

Buscar un fogar para estes nenos e nenas supón o inicio dun proceso no que o apoio e a asistencia técnica ás familias acolledoras se converten nos elementos claves para que o proceso de acollemento teña lugar con éxito.

  • Informamos e formamos a todas as persoas solicitantes de acollemento, axudando á maduración do seu ofrecemento.
  • Realizamos o proceso de valoración da adecuación das persoas para o acollemento, ofrecendo os apoios necesarios para fortalecer as competencias e capacidades das familias solicitantes e adecuar as súas expectativas ás características e necesidades dos nenos e nenas.
  • Capacitamos ás persoas para afrontar as necesidades dos nenos e nenas en procesos de acollemento.
  • Creamos un espazo de seguridade, coidado e acompañamento para axudar aos nenos e nenas a coñecer e integrar a súa historia de vida e a preparase para o acollemento, resolvendo as súas dúbidas e coidando o seu estado emocional.
  • Acompañamos a todo o núcleo familiar para facer fronte aos retos e esixencias do proceso.