Xeración e transferencia de coñecemento: investigación, publicacións e cooperación técnica

En una sala tres personas están sentadas en una mesa hablando y dos están de pie frente a una pizarra con postits
imaxe: pexels.com

Investigación e publicacións técnicas

Colaboración coas Universidades

Comprometidos coas necesidades da infancia e a adolescencia, e as das súas familias, un dos nosos cometidos é xerar e difundir coñecemento que nos permita acadar un maior impacto na vida das persoas. Para isto, traballamos aliados con diferentes universidades co obxectivo de manter liñas de investigación e innovación en cada un dos nosos proxectos, o que nos permite avaliar os resultados dos nosos programas, optimizar a calidade e eficiencia dos mesmos e desenvolver novas formas de intervención que poñemos a disposición de toda a sociedade:

Nesta liña, actualmente colaboramos con diversas Universidades desenvolvendo os seguintes proxectos:

Convenios de Supervisión Técnica

Con la Unidad de Investigación en Intervención y Cuidado Familiar (UIICF) de la Universidade da Coruña (UDC) mantenemos una colaboración para la supervisión técnica en nuestros programas.

Coa Unidade de Investigación en Intervención e Coidado Familiar (UIICF) da Universidade da Coruña (UDC) mantemos unha colaboración para a supervisión técnica nos nosos programas.

Material técnico da Fundación Meniños

Froito da nosa experiencia directa na intervención con familias e nenos e nenas en risco social, e en conexión co ámbito universitario, elaboramos material técnico para xerar e difundir coñecemento, que poñemos a disposición de toda a sociedade.

Manual de Boas Prácticas en Puntos de Encontro Familiar (2021) Descargar PDF

Este manual, realizado pola Fundación Meniños en colaboración coa Universidade da Coruña e o Centro de Terapia Familiar e Intervenção Sistémica de Azores, ofrece información detallada para entender e desenvolver a práctica profesional nos Puntos de Encontro Familiar (2021).

“A elaboración da historia de vida” (2016) Descargar PDF

Consiste en elaborar, para o neno, nena ou adolescente que está en acollemento ou se está preparando para ser adoptado, a historia da súa vida, para que non perda o contacto coa súa familia e entorno de orixe. Esta publicación proporciona ás familias acolledoras e gardadoras ferramentas específicas para axudar aos nenos e nenas nese proceso, facilitándolles a construción da súa identidade e historia persoal.

Proxecto “Conecta”: Manual de Tratamento para adolescentes e familias en conflito (2011). Descargar PDF

Publicado en colaboración coa Unidade de Investigación en Intervención e Coidado Familiar (UIICF) da Universidade da Coruña (ano 2011). Esta guía está dirixida a profesionais que traballan con familias con adolescentes en conflito, confeccionada cunha dobre orientación: ofrecer unha guía práctica de tratamento para estas familias, e tamén a formación e adestramento de profesionais que traballen con estas dificultades, pois ofrece unha formulación da terapia familiar que calquera profesional pode incorporar (total ou parcialmente) ao seu contexto e estilo de traballo.

Programa de Integración Familiar: Investigación para a Validación e Optimización (2018). Descargar PDF

Esta investigación, realizada pola Fundación Meniños e o Grupo de Investigación e Formación Educativa e Social GIFES (da Universitat de les Illes Balears), céntrase na validación e optimización do Programa de Integración Familiar e a súa consolidación como Programa de Excelencia.

“Guía de intervención: Impacto da violencia de xénero en nenos, nenas e adolescentes” (2012). Descargar PDF

Realizada en colaboración coa Unidade de Investigación en Intervención e Coidado Familiar da UDC e o Goberno de Azores (año 2012). É unha guía pioneira para o tratamento da infancia vítima de situacións de violencia de xénero co dobre obxectivo de intervención técnica dirixida á reparación dos danos sufridos polos nenos e nenas, e de transferencia de coñecemento, posibilitando a formación e o acceso de tódolos profesionais interesados nos contidos do programa.

Estudo de Resultados sobre o programa de Integración Familiar (2010). Descargar PDF

Desenvolto en colaboración coa Consellería de Traballo e Benestar da Xunta de Galicia (ano 2008). Esta pescuda, que abarcaba 10 anos de realización do proxecto, demostrou que o programa de intervención non so era eficaz no momento da súa aplicación, senón que ademais os seus resultados se sostiñan no tempo, garantindo nun 82% dos casos a estabilidade da condición protectora ao longo dos anos.

Cooperación técnica

Un glóbulo terráqueo cae sobre una mano
imaxe: pexels.com

Mediante a cooperación técnica procuramos a transferencia de coñecementos e destrezas, o intercambio de experiencias e a formulación de proxectos con outras entidades e países.

Meniños iniciou esta labor de cooperación técnica fai algúns anos, a partir da demanda de organizacións non gubernamentais e administracións de Portugal da nosa colaboración e asesoramento técnico para poñer en marcha programas e actuacións semellantes aos que levamos a cabo no campo da intervención con familias e nenos e nenas en situación de desvantaxe social, especialmente no Programa de Integración Familiar.

Estas demandas concretáronse na firma de convenios de colaboración co Centro de Terapia Familiar e Intervenção Sistémica, vinculado ao Instituto de Acção Social da Região Autónoma de Açores (Portugal).

O Instituto de Acção Social da Região Autónoma de Açores é unha entidade pública que se dedica ao desenvolvemento de accións preventivas, terapéuticas e promocionais. Traballa na consecución de obxectivos de acción social, a promoción da realización de estudos e a implementación e avaliación de medidas de intervención e política social.

“A Fundación Meniños está aberta a emprender novas liñas de cooperación con outras entidades e países que traballen en proxectos de intervención, formación e investigación na área da protección da infancia e a adolescencia“.

Formación a medida

imaxe: pexels.com

Deseñamos e impartimos plans de formación a medida das necesidades das administracións, organizacións, entidades e equipos profesionais que traballan en intervención con familias, infancia e adolescencia en situación de dificultade social e en Educación á Infancia e a Adolescencia, sobre as seguintes temáticas: 

 • Intervención familiar dende o enfoque de recoñecemento do dano: como mellorar a capacidade de avaliación e reparación do dano psicolóxico provocado pola desprotección en nenos, nenas e adolescentes.
 • Intervención psicolóxica de apoio á xeración de vínculo na etapa prenatal e perinatal.
 • Procesos de entrevista, valoración e preparación de familias acolledoras e adoptivas. 
 • Procesos de preparación e acompañamento das transicións con nenos e nenas en procesos de acollemento e adopción.
 • Intervención social con nenos, nenas e adolescentes en contextos de violencia de xénero.
 • Intervención psicosocial nos Puntos de Encontro Familiar.

Prácticas profesionais

Una mujer está sentada frente a un ordenador
imaxe: pexels.com

Meniños considera que as prácticas profesionais enriquecen ás persoas que accedan a elas e ás institucións de procedencia e, ao mesmo tempo, aportan valor á Fundación, non so pola posibilidade de difundir o noso coñecemento e experiencia, senon tamén pola contribución profesional das persoas en prácticas e, sobre todo, pola oportunidade de integrar novos coñecementos e competencias. 

As entidades educativas coas que mantemos convenios para a realización de prácticas son as seguintes:

 • Universidade da Coruña
 • Universidade de Santiago
 • Universidade de Vigo
 • Universidad de Oviedo
 • Universidade de Lugo
 • Escola Superior Fernando Macías
 • COGAMI
 • Universidad de País Vasco
 • UNED Pontevedra
 • UNED Lugo
 • ILERNA Online S.L.