Órgano de Goberno e equipo técnico

Ilustración de una niña que toca el tambor

Padroado

A Fundación Meniños está rexida por un Padroado, que é o seu órgano de goberno. Actualmente, o Padroado de Meniños está composto por 9 persoas:

José Manuel Villanueva Prieto
Presidente

 • Licenciado en Filoloxía Hispánica.
 • Funcionario do Tribunal Tutelar de Menores da Coruña entre 1979 e 1982.
 • Funcionario do Servizo de Inspección do Consejo Superior de Protección de Menores do Ministerio de Justicia entre 1982 e 1985.
 • Funcionario da Consellería de Benestar Social da Xunta de Galicia entre 1985 e 1987.
 • Xerente da Universidade de Santiago de Compostela (USC) de 1988 a 1990, de 2003 a 2005 e de 2014 a 2018.
 • Xerente do Consorcio de Santiago do ano 2005 ao ano 2011.
 • Xefe de Área de Calidade na USC ata o 2021.

Luis Barreiro Carballal
Vicepresidente

 • Doutor en Dereito Constitucional (USC).
 • Profesor Asociado de Dereito Constitucional na UDC
  (2005-2009).
 • Co-director do “Máster de Intervención e Emancipación de Mozos/as en Conflito Social”
 • Presidente do Instituto Galego de Xestión para o Terceiro Sector (Igaxes3) e Fundación Trébol de Iniciativa Social ata 2018.

Disashop S.L. – M. Rosa Arias Quintana | Secretaría

 • Licenciada en Dereito e Diplomada en Ciencias Empresariais. Universidad Pontificia de Comillas.
 • Máster en Dirección Xurídica de Empresa. Centro de estudios Garrigues.
 • Experiencia como Asociada do Departamento de Procesal (Civil y Penal) de J&A Garrigues, S. L. P.
 • Na actualidade dirixe o Departamento Xurídico de RRHH de Disashop S.L. 

José Jesús Sánchez Marín
Vogal

 • Diplomado en Ensinanza Xeral Básica. Máster en Xerencia de Servizos Sociais.
 • Durante 9 anos desenvolveu programas de cooperación internacional en América latina.
 • Foi xefe do Servizo de Formación, Estudos e Documentación da Dirección Xeral das Familias e a Infancia do Ministerio de Sanidade e Política Social durante 25 anos, ata a súa xubilación no ano 2012.

Nuno Matías Ferreira
Vogal

 • Licenciado en Servizos Sociais (Instituto Superior de Serviço Social de Lisboa).
 • Director do Núcleo dos Açores da Direção-Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (Ministerio de Xustiza de Portugal).
 • Representa a Dirección Xeral de Reinserción Social na Agência para a Defesa e Desenvolvimento da Criança e Jovem em Risco (Governo Regional dos Açores).

Paula Gundín González
Vogal

 • Licenciada en Ciencias Empresariais pola Schiller International University.
 • Máster en Dirección e Administración de Empresas pola Universidade da Coruña (USC).
 • Directora das Escolas Infantís “Os Pequerrechos” e “British Royal School”.
 • Presidenta de ACADE en Galicia, Sectorial Infantil; Asociación de Colegios y de Escuelas Infantiles a nivel nacional.
 • Presidenta de APADE, Asociación de mulleres empresarias, autónomas e profesionais de Galicia.
 • Presidenta do Consejo de Lions International en España.

Silvia Suárez Luque
Vogal

 • Doutora en Farmacia e Licenciada en Química pola Universidade de Santiago de Compostela.
 • Diplomada en Saúde Pública pola “Escuela Nacional de Sanidad”. Máster en Economía da Saúde na Universidad de Vigo.
 • Dende 2006 a 2020, funcionaria do corpo de Farmacéuticos Inspectores de Saúde Pública da Consellería de Sanidade da Xunta de Galicia ocupando varios postos en saúde pública e coordinación sociosanitaria.
 • Dende 2020 a 2024, Subdirectora Xeral de Programas de Fomento de Estilos de Vida Saudables da Dirección Xeral de Saúde Pública.
 • Actualmente Xefa da Sección de Enfermidades Inmunoprevibles do Centro Galego para o Control e Prevención de Enfermidades, da Dirección Xeral de Saúde Pública.

Ancor A. Hernández Nieto
Vogal

 • Licenciado en Administración e Dirección de Empresas pola USC.
 • MBA por ESIC e MBA-Executive pola Galicia Business School.
 • Responsable de Supermercados Eroski en Vegalsa-Eroski dende marzo do 2022, desempeñando antes postos ligados á xestión comercial e o marketing.
 • Experiencia en xestión de voluntariado e tempo libre.

M. Amparo González Méndez
Vogal

 • Licenciada en CC Económicas e Empresariales – Rama Económicas – pola USC.
 • Executive Máster MBA pola EBF A Coruña e cursando o “Máster en Dirección de Supply Chain, Operaciones y Logística” impartido pola UNIR.
 • Directora xerente da Funga, 2009-2012.
 • Directora xeral de Promoción do emprego – Xunta de Galicia. Feb. a Dic. 2012.
 • Directora xeral de Familia e Inclusión – Xunta de Galicia, Dic. 2012 a Oct. 2015.
 • Directora xeral de Familia, Infancia e Dinamización demográfica – Xunta de Galicia, 2015 a 2020.
 • Na actualidade, Directora de Operacións e Organización da firma GSI Dotación Industrial S.L.

Equipo directivo

O equipo directivo de Meniños está formado pola directora xeral e a directora de xestión.

Verónica Rivadulla Parcero
Directora Xeral

 • Licenciada en Psicoloxía pola Universidade de Santiago de Compostela. 
 • Máster en Igualdade e Posgrao en Dirección de RRHH.
 • A súa experiencia profesional estivo ligada desde o 2000 ao ámbito de Dirección e Recursos Humanos en distintas organizacións a nivel nacional e internacional.
 • Ate o ano 2022 desempeñou o posto de Dirección Xeral do Grupo Nortempo para España e Portugal.
 • En maio de 2023 uniuse á Fundación Meniños na Dirección de Programas e Equipo Humano.
 • Desde xaneiro de 2024 ocupa o posto de Directora Xeral da Fundación Meniños.

Begoña Pallas García
Directora de Xestión

 • Licenciada en Ciencias Económicas e Empresariais pola Universidade da Coruña (UDC) especializada en Economía Internacional.
 • Máster en Asesoría Fiscal, Laboral e Contable.
 • Máster en Prevención de Riscos Laborais e Máster en Xestión Medioambiental.
 • Delegada administradora cooperante internacional por Cruz Vermella Española en 2001.
 • Traballou en Administración, contabilidade e na xestión do sistema de calidade en varias empresas.
 • En 2005 uniuse ao equipo de Meniños como coordinadora de Xestión e membro do Equipo Directivo da Fundación.

Equipo técnico

Compoñen o equipo humano de Meniños arredor de 80 profesionais titulados e tituladas en Psicoloxía, Pedagoxía, Traballo Social e Educación Social, especializados e especializadas en intervención familiar, co apoio dun equipo de 6 persoas especializadas en Xestión, Administración e Comunicación.

Máis do 70% do noso equipo humano posúe niveis de estudo de ‘experto’ (máster, posgrao ou cursos de especialización).

Un dos nosos trazos de identidade é o traballo en equipo, o que garante a interdisciplinaridade a través dunha intervención integral especializada de carácter psico-socio-educativo, que xera á vez unha relación de apoio xenuíno, respecto e colaboración coas persoas coas que traballamos.