Tenda

Ao mercar os nosos produtos solidarios, contribúes ao coidado e protección dos nenos, nenas e familias que participan nos nosos programas, especialmente vulnerables na crise pola COVID19.

En 2021 atendemos de forma directa a 981 nenos e nenas e 868 familias, e 3.566 alumnos e alumnas de 74 centros educativos traballaron co noso proxecto de educación emocional “Viaxe ao Reino das Emocións” e comezamos co noso proxecto de educación afectivo sexual “O Colexio do Benquerer”.