Código ético

imaxe: pexels.com

Este Código Ético recolle os principios e valores que rexen a Fundación Meniños, e as pautas éticas e de conduta que conforman a nosa cultura organizacional.

O noso Código Ético ten por obxecto establecer os valores e principios éticos que rexen a actuación de Meniños, incluíndo as pautas xerais de conduta que deben seguir, no cumprimento das súas funcións, todo o seu equipo humano e aquelas outras persoas a cuxa actividade se someta expresamente o Código Ético.

Violar o Código Ético considérase un feito grave con consecuencias para quen o quebrante o para quen conoza una infracción non o comunique.

Material relacionado