maltrato infantil

PREVINDO O MALTRATO INFANTIL DESDE A ETAPA PERINATAL
· · ·

PREVINDO O MALTRATO INFANTIL DESDE A ETAPA PERINATAL

Unha contorna familiar con risco para a infancia é aquela sumida en dinámicas que ameazan e deterioran a función de afecto, seguridade e protección que a familia debe fornecer, con dificultades para proporcionar os coidados adecuados aos seus fillos e fillas. Os ámbitos familiares en situacións de alto estrés, vulnerabilidade,  ou escaseza de recursos persoais e…