Equipo AntiCOVID

|

De súpeto! 

A primavera estaba próxima, os días comezaban a ser máis longos e a ter cores e aromas máis intensos. O ceo regalábamos xa azuis claros e frescos, os campos comezaban a encherse de tons de diferentes verdes, as árbores comezaban a florear e o sol brillaba moito máis. E a vida seguía a súa rutina. Os máis e menos maiores traballando, descansando ou coas súas cousa de médicos. A xuventude cos seus estudos, os seus traballos, os seus amigos, o deporte, a música. As rapazas e rapaces coa Selectividade á vista, as clases, os amigos, a música, o baile, as redes sociais. E as nenas e nenos cos seus deberes, as clases, as actividades extraescolares, o parque, a música e o baile.

De súpeto e de xeito obrigatorio dixéronnos que xa non iamos poder saír da casa. Ninguén. Nin maiores, nin xuventude, nin rapazada, nin nenos ou nenas.

Que é o que está a pasar? Por que? En serio non imos poder quedar cos nosos amigos? Non podemos ir traballar? Non. Obrígannos e súper recoméndannos quedar na casa.

Pero que pasou? 

Pasou que un virus está facendo estragos. Pasou que un tal COVID-19 ao que lle encanta viaxar, chegou de china a España en pouco tempo e vai saltando de man en man para seguir viaxando. COVID-19 fai moito dano, sobre todo aos máis maiores e aos que xa estaban un pouquiño enfermos. Provoca falta de aire, febre e tose, e os máis débiles e indefensos teñen máis posibilidades de que lles faga máis dano.

Por iso os científicos, os médicos e finalmente os políticos pedíronnos, a TODAS E TODOS, que quedemos na casa. 

Non é fácil. É unha situación nova para todos. Chámase confinamento. 

É por iso que o “Equipo AntiCOVID”, un club formado polos maiores loitadores e liberadores do planeta, conseguiu varias receitas para poder levar este confinamento mellor. Un confinamento ao que é difícil poñer unha data de finalización. Eles teñen algo bo que ofrecer e compartir.

Abertal encontrou que para manter a raia o estrés hai que tranquilizarse, relaxarse e sobre todo controlar os nervios. El faino estomballado no sofá, tapado cunha mantiña, cun chocolate quente e xogando á PS4. Como vive nunha casa con finca, tamén xoga a fútbol co seu irmán e sae correr polas mañás.

Lia, a máis peque, fai un montón de cosas porque lle encanta pintar, cociñar coa súa mamá, ler, facer carteis e modelar figuriñas ás que logo lles da vida coas súas acuarelas. 

Anahiad decidiu que facer os deberes polas mañás e axudar nas tarefas da casa son boas rutinas, e así, polas tardes, pode xogar ás cartas coa súa nai e irmáns, cantar co  karaoke e ata bailar zumba amontoados, o que saca os maiores sorrisos de todos.

As máis maiores, coma Zeta, que vive nun piso, descubriron  que para esta etapa de illamento o mellor é facer  chamadas ou vídeochamadas coas amizades, facer as tarefas, exercicio físico e mental, ver series ou películas, ler, ordenar o cuarto, pensar en facer cambios físicos coma cortar o pelo, pintar, mirar tutoriais ou cousas en YouTube, durmir, aprender a tocar algún instrumento ou algunha coreografía e estar nas redes sociais. 

Leire, pola súa banda, descubriu que o mellor é facer os deberes polas mañás e asistir ás súas clases online, sen procrastinar. Le libros para os que antes non tiña tempo. Fai exercicio para sentirse máis produtiva. Intenta que lle dea o sol. Saca a pasear ao seu can. Fai varias vídeochamadas ao día cos seus amigos. Escoita música nova. E vístese coma se fose a clase todos os días, a pesares de estar na casa. 

Sira decidiu que, entre outras cousas, o que fai que esta corentena sexa un pouquiño máis levadía é facer exercicio na casa, mirar documentais e facer limpeza de cousas que xa non utiliza. 

O “Equipo AntiCOVID” conseguiu elaborar unha receita especial, unha fórmula maxistral para que todos poidamos poñernos unha dose de ideas diarias, coma se tratase dunha vacina persoal para combater este illamento, unha preparación física e emocional contra o confinamento. 

Dinnos queda na casa, polo teu ben e polo ben dos demais. 

Os días son longos, cada vez máis longos e fóra o sol segue brillante. O ceo azul. Os campos verdes e as árbores con flor. E pronto chegará o día no el que abrir portas e xanelas, no que poidamos saír da casa fortes y renovados coa vacina posta. E entón pensaremos como o “Equipo AntiCOVID” influíu en nós. En todas e en todos.

Relato da psicóloga de Meniños Cuqui Senra, coa colaboración dos rapaces e rapazas cos que traballa.

Imaxes: Freepik

Equipo AntiCOVID

¡¡¡De repente!!!

La primavera estaba próxima, los días comenzaban a ser más largos y a tener colores y olores más intensos. El cielo nos regalaba ya azules claros y frescos, los campos comenzaban a llenarse de tonos de diferentes verdes, los árboles comenzaban a florecer y el sol brillaba mucho más. Y la vida seguía su rutina. Los más y menos mayores trabajando, descansando o con sus cosas de médicos. Los jóvenes con sus estudios, sus trabajos, sus amigos, el deporte, la música. Las chicas y chicos con la Selectividad a la vista, las clases, los amigos, la música, el baile, las redes sociales. Y las niñas y los niños con sus deberes, las clases, las actividades extraescolares, el parque, los amigos, la música y el baile. 

De repente y de forma obligatoria nos dijeron que ya no íbamos a poder salir de casa. Nadie. Ni mayores, ni jóvenes, ni chicas o chicos, ni niñas o niños. 

¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿En serio que no vamos a poder quedar con nuestros amigos? ¿No vamos al cole? No va a haber clases? No podemos ir a trabajar?

No. Nos han obligado y súper recomendado que nos quedemos en casa. 

¿Pero qué ha pasado?

Ha pasado que un virus está haciendo estragos. Ha pasado que un tal COVID-19, al que le encanta viajar, llegó de China a España en poco tiempo y va saltando de mano en mano para seguir viajando. COVID-19 hace mucho daño, sobre todo a los más mayores y a los que ya estaban un poquito enfermos. Provoca falta de aire, fiebre y tos, y los más débiles e indefensos tienen más posibilidades de que les haga más daño. Así que los científicos, los médicos y finalmente los políticos nos han pedido, a TODAS Y TODOS, que nos quedemos en casa. 

No es fácil. Es una situación nueva para todos. Se llama confinamiento. 

Es por ello que el “Equipo AntiCOVID” , un club formado por los mayores luchadores y liberadores del planeta, ha conseguido varias recetas para poder llevar este confinamiento mejor. Un confinamiento al que es difícil poner una fecha de finalización. Ellos tienen algo bueno que brindar y compartir.

Abertal encontró que para mantener a raya el estrés hay que tranquilizarse, relajarse y sobre todo controlar los nervios. Él lo hace recostado en el sofá, tapado con una mantita, con un chocolate caliente y jugando a la PS4. Como vive en una casa con finca, también juega al fútbol con su hermano y sale a correr por las mañanas. 

Lia, la más peque, hace un montón de cosas porque le encanta pintar, cocinar con su mamá, leer, hacer carteles y modelar figuritas a las que luego les da vida con sus acuarelas. 

Anahiad decidió que hacer los deberes por las mañanas y ayudar en las tareas de casa son buenas rutinas, y así, por las tardes, puede jugar a las cartas con su madre y hermanos, cantar con el karaoke y hasta bailar zumba amontonados, lo que saca las mayores sonrisas de todos. 

Las más mayores, como Zeta, que vive en un piso, han descubierto que para esta etapa de aislamiento lo mejor es hacer llamadas o videollamadas con los amigas/os, hacer las tareas, ejercicio físico y mental, ver series o películas, leer, ordenar la habitación, pensar en hacer cambios físicos como cortarse el pelo, pintar, mirar tutoriales o cosas en YouTube, dormir, aprender a tocar algún instrumento o alguna coreografía y estar en las redes sociales. 

Leire, por su parte, descubrió que lo mejor es hacer los deberes por las mañanas y asistir a sus clases online, sin procrastinar. Lee libros para los que antes no tenía tiempo. Hace ejercicio para sentirse más productiva. Intenta que le de el sol. Saca a pasear a su perro. Hace varias videollamadas al día con sus amigos. Escucha música nueva. Y se viste como si fuese a clase todos los días, a pesar de estar en casa. 

Sira decidió que, entre otras cosas, lo que hace que esta cuarentena sea un poquito más llevadera es hacer ejercicio en casa, mirar documentales y hacer limpieza de cosas que ya no utiliza. 

El “Equipo AntiCOVID” ha conseguido elaborar una receta especial, una fórmula magistral para que todos podamos ponernos una dosis de ideas diarias, como  si de una vacuna personal se tratara para combatir este aislamiento, una preparación física y emocional contra el confinamiento. 

Nos han dicho quédate en casa, por tu bien y por el bien de los demás. 

Los días son largos, cada vez más largos y fuera el sol sigue brillante. El cielo azul. Los campos verdes y los árboles con flor.  Y pronto llegará el día en el que abrir puertas y ventanas, en el que podamos salir de casa fuertes y renovados con la vacuna puesta. Y entonces pensaremos cómo el“Equipo AntiCOVID”  ha influido en nosotros. En todas y en todos.

Relato de la psicóloga de Meniños Cuqui Senra, con la colaboración de los chicos y chicas con los que trabaja.

Imágenes: Freepik

Publicaciones Similares

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *