Prevención e promoción do bo trato

Promoción dunha cultura do bo trato á infancia e o exercicio dunha parentalidade responsable.

imaxe: pexels.com

Proxectos educativos e preventivos

Unha das nosas preocupacións fundamentais é a sensibilización acerca dos dereitos da infancia e as súas necesidades, e a promoción dunha cultura do bo trato aos nosos nenos e nenas, garantía fundamental da construción dunha sociedade mellor, máis xusta e solidaria.

Dedicamos importantes recursos á elaboración de materiais de carácter educativo e preventivo dirixidos aos nenos e nenas de educación infantil e primaria e ás súas familias, para traballar a través dos colexios e entidades de tempo libre na adquisición e a práctica de habilidades e competencias que permitan aos nenos e ás nenas e ás súas familias desfrutar unha crianza responsable, promovendo actitudes de solidariedade, responsabilidade e participación no coidado á infancia e especificamente na educación emocional pronta, como base de canalización de todo o noso potencial humano, enfocado ao desenvolvemento dunha vida plena e responsable.

Nos últimos anos creamos e levamos a cabo os seguintes proxectos:

Facendo Familias Educación Infantil e Primaria: Proposta educativa para fomentar a participación da infancia na construción dun ambiente familiar positivo, de seguridade e afecto.

Cando o semáforo está en ámbar: Proxecto dedicado á detección e atención temperá de nenos e nenas en dificultade social desde a Escola.

Convivimos: Proposta educativa para fomentar unha convivencia baseada no respecto á diversidade e na igualdade en dereitos e responsabilidades.

Xogamos?: Talleres de xogo en familia para promover o exercicio positivo do rol parental.

Viaxe ao reino das emocións: Proposta para a educación emocional infantil.

Actualmente estamos desenvolvendo en centros educativos de toda Galicia o proxecto “Colexio do Benquerer”, que nace co obxectivo de acercar aos centros educativos unha educación afectivo sexual baseada no bo trato, a confianza, o respecto, a diversidade e o pensamento crítico, tendo de marco de referencia a educación emocional e a coeducación.

O proxecto, destinado a alumnado dos últimos cursos de Educación Primaria de Galicia, está pensado para traballar esta temática a través de actividades e xogos nos que se abordarán temas como o coñecemento e aceptación do corpo, a diversidade sexual e a prevención do abuso sexual.

Queremos con isto promover o Benquerer non soamente como etiqueta, senón como concepto: querer ben, con confianza, en igualdade, con liberdade e con respecto.

A proposta está ambientada no imaxinario “Colexio do Benquerer”, un centro domótico de nova construción dirixido por “Antía Aloumiños”.

Neste vídeo podedes coñecelo:

E aquí atoparedes información máis detallada sobre a proposta.