Alta en rexistros e certificados

imaxe: pexels.com

Estatal

 • Rexistro de Fundacións Asistenciais de Competencia Estatal Nº 239SND.

Galicia

 • Acreditación de inscripción no rexistro de centros, servizos e establecementos sanitarios da Comunidade Autónoma de Galicia, C-15-002876.
 • Rexistro Único de Entidades Prestadoras de Servizos Sociais, Nº Rexistro: E-1547.
 • Registro de Asociacións e Entidades Concello de Vigo, Nº Rexistro: 548.97.
 • Rexistro municipal de Asociacións Concello de Pontevedra, Nº Rexistro: 312.
 • Rexistro municipal de Entidades Cidadás, Concello de Ferrol, Nº Rexistro: 427.
 • Rexistro de Entidades de Acción Voluntaria, Nº Rexistro: O-125.
 • Rexistro municipal de Asociacións da Coruña, Nº Rexistro 754.

Asturias

 • Registro municipal de Asociaciones vecinales Ayuntamiento de Oviedo, Nº Registro: 606.
 • Registro de Entidades de voluntariado del Principado de Asturias, Nº Registro: 48.
 • Registro de Instituciones Colaboradoras de Integración Familiar del Principado de Asturias, Nº Registro: ICIF 1/2000.