Persoas atendidas dende 1996

Ilustración de un conjunto de niños que saludan

Traballamos desde 1996 desenvolvendo programas de intervención e prevención en Galicia e Asturias.

Grazas ao apoio de moitas persoas socias, institucións, empresas e doantes, Meniños traballa para que cada neno e nena encontre a seguridade e o afecto que só lle pode proporcionar un contorno familiar.

Desde 1996 atendemos nos nosos Programas de Intervención un total de 10.024 nenos e nenas e 7.925 familias.

Ademais, participaron 132.037 nenos e nenas de 1.056 Centros Educativos e 8.364 docentes nos nosos Proxectos Educativos e Preventivos.