Fai voluntariado

Meniños considera o voluntariado como unha expresión cidadá de compromiso altruísta que contribúe a xerar cambios positivos na infancia e a adolescencia en dificultade social.

O Plan de Voluntariado de Meniños adáptase ás novas necesidades relacionadas cos programas que xestionamos.

Este plan responde ao compromiso asumido polo nosa organización de fomentar a participación da sociedade nos nosos proxectos, considerándoo unha oportunidade para canalizar os desexos de moitas persoas de poder axudar e traballar pola igualdade de tódolos nenos, nenas e adolescentes no cumprimento dos seus dereitos.

  • Onde podes realizar o teu voluntariado?

As persoas voluntarias poden realizar as súas tarefas en calquera das nosas delegacións, dentro dos seguintes ámbitos de actuación:

Intervención familiar: apoio ás actividades complementarias no traballo con nenos, nenas e adolescentes, e as súas familias.

Sensibilización e promoción dos dereitos da infancia: apoio na realización de campañas e actividades de comunicación.

  • Que che ofrecemos en Meniños?

1. Unha oportunidade de integrar novos coñecementos e competencias, e de aprender e formarte, acorde ás túas necesidades e ás de Meniños.

2. A oportunidade de formar parte dunha gran familia e de ser axente de cambio social, traballando directamente con e para as personas.

3. Transparencia e información sobre como traballamos en Meniños en protección á infancia e á adolescencia.

4. O respaldo do equipo humano de Meniños en todo momento.

5. Seguro que cobre tódalas accións realizadas no marco do voluntariado na Fundación.

6. Unha certificación que acredite o teu labor voluntario en Fundación Meniños.
Ponte en contacto con nós no 981 269 955 ou no correo electrónico voluntariado@meninos.org

Colabora cun voluntariado pola infancia

"(Obrigatorio)" sinala os campos obrigatorios

Área de colaboración

Datos persoais

Nome(Obrigatorio)
Data de nacemento(Obrigatorio)
Necesitamos este dato para confirmar que tes capacidade para facerte voluntaria/o
Tamaño máximo de arquivo: 20 MB.
Tamaño máximo de arquivo: 20 MB.