Familias

Una mujer y dos niños sentados sobre un banco en el bosque
imaxe: pexels.com
  • Dificultades de crianza.
  • Dificultades na nenez e na adolescencia.
  • Familias afectadas por graves procesos de enfermidade.
  • Crise familiar (separacións, conflitos, falecementos…)
  • Cambios que afectan á organización e estabilidade familiar (situacións de desvalemento, novas familias, dós…)
  • Dificultades nos procesos de Adopción e Acollemento.