Sinais de identidade

Ilustración de niña con lápices de colores

Misión

Fundación Meniños é unha ONG que traballa polos dereitos da infancia e da adolescencia en situación de dificultade social, contribuíndo a xerar un ambiente familiar de seguridade e afecto.

Visión

Fundación Meniños ofrece servizos de intervención familiar de calidade contrastada para nenos, nenas e adolescentes en situación de dificultade social e promove o seu dereito a medrar nun contorno familiar que asegure o seu benestar e desenvolvemento integral, actuando, investigando, difundindo coñecemento, innovando sobre a súa atención e favorecendo a participación doutras persoas e entidades na promoción dunha cultura de bo trato á infancia e á adolescencia.

Valores

✔️ Cremos na capacidade de cambio das persoas.
✔️ O mellor contorno para os nenos e as nenas é a súa propia familia.
✔️ A comunidade e as redes de apoio son unha ferramenta valiosísima
para arroupar a unha familia.
✔️ A nosa ollada apreciativa fai que traballemos desde o respecto
coas familias.
✔️ Todas as persoas teñen unha boa razón para actuar, aínda que
nós non a coñezamos.