Emprego

Buscamos Responsable de Coordinación para o Punto de Encontro Familiar de Ribeira

Buscamos Responsable de Coordinación para o Punto de Encontro Familiar de Ribeira

Posto ofertado: Responable Coordinación Punto de Encontro Familiar  Titulación ou titulacións requiridas: Licenciatura ou Grao en Psicoloxía Tipo de contrato: – 1 contrato indefinido a xornada completa (27,3 h.)– Traballo de xoves a domingo Data de inicio prevista para a Incorporación: inmediata Requerimentos específicos: Observacións:– Valorarase:  DATOS PARA ENVÍO DE CURRICULUM* Último día de recepción de curricula: 22/03/2023Contacto para envío de…

Buscamos Responsable de Dirección Técnica. Únete ao equipo de Meniños!

Buscamos Responsable de Dirección Técnica. Únete ao equipo de Meniños!

Posto ofertado: Responsable de Dirección Técnica Titulación ou titulacións requiridas: Licenciatura, Diplomatura ou Grao no ámbito da intervención social Tipo de contrato: Indefinido a xornada completa Requerimentos específicos: Data de inicio prevista para a incorporación: Inmediata Valorarase: DATOS PARA ENVÍO DE CURRICULUM* Último día de recepción de curricula: 24/03/2023Contacto para envío de curricula: seleccion@meninos.org *Deberá indicarse no asunto “Convocatoria Vacante 8_2023”.

Buscamos profesional da psicoloxía para o equipo de Intervención Familiar da Coruña.
·

Buscamos profesional da psicoloxía para o equipo de Intervención Familiar da Coruña.

Titulación ou titulacións requiridas: Grao ou Licenciatura en Psicoloxía Tipo de contrato: Contrato de substitución a xornada completa Requerimentos específicos: – Experiencia en intervención con familias e infancia en dificultade social. – Formación complementaria en Intervención familiar e/ou intervención con infancia. – Carnet de conducir e vehículo propio. Data de inicio prevista para a incorporación: Inmediata Centro de…

Buscamos psicoterapeuta para A Coruña.
·

Buscamos psicoterapeuta para A Coruña.

Posto ofertado: 1 psicoterapeuta para A Coruña TITULACIÓN REQUIRIDA: Grado ou Licenciatura en Psicoloxía DURACIÓN PREVISTA PARA A RELACIÓN LABORAL: Indefinida REQUERIMENTOS:• Máster en Psicoloxía Xeral Sanitaria• Habilitación sanitaria e/ou clínica• Formación acreditada en metodoloxías específicas de intervención con Trauma (EMDR, Terapia sensorio motora.)• 3 anos de experiencia en psicoterapia• Carnet de conducir e vehículo…

Buscamos personal técnico de Intervención Familiar para nuestra delegación en Asturias. ¡Únete al equipo de Meniños!

Buscamos personal técnico de Intervención Familiar para nuestra delegación en Asturias. ¡Únete al equipo de Meniños!

Vacante 1 Titulación o titulaciones requeridas: Duración prevista para la relación laboral: Indefinida. Jornada Laboral: Completa. Requisitos específicos debido al tipo de contrato:  Fecha de incorporación prevista: enero 2023 Localización centro de trabajo: Oviedo Se Valorará:  Enviar currículum a:  vacantes@meninos.org. Deberá indicarse en el asunto “Convocatoria Vacante 22_2022” Fecha límite para recepción de currícula: 20/01/2023 Vacante 2 Titulación o titulaciones requeridas: –…

Buscamos persoal técnico en informática
· ·

Buscamos persoal técnico en informática

POSTO OFERTADO: Persoa Técnica Informática. TITULACIÓN MÍNIMA REQUIRIDA: FP ciclo superior en desenvolvemento de aplicacións web.FP ciclo superior en desenvolvemento de aplicacións multiplataforma. XORNADA LABORAL: parcial 75% xornada DURACIÓN PREVISTA PARA A RELACIÓN LABORAL: Un ano. REQUERIMENTOS: DATA INCORPORACIÓN: Inmediata UBICACIÓN POSTO: A Coruña VALORARASE: CONTACTO ENVÍO CURRICULUM: vacantes@meninos.org Deberá indicarse no asunto “Convocatoria Persoal…

Buscamos persoal técnico en deseño gráfico. Únete ao equipo de Meniños!

Buscamos persoal técnico en deseño gráfico. Únete ao equipo de Meniños!

POSTO OFERTADO: Deseñadora/Deseñador Gráfico TITULACIÓN MÍNIMA REQUIRIDA: Técnico Superior en Deseño Gráfico ou titulación análoga XORNADA LABORAL: parcial 75% xornada DURACIÓN PREVISTA PARA A RELACIÓN LABORAL: Un ano REQUERIMENTOS: DATA INCORPORACIÓN: Inmediata UBICACIÓN POSTO: A Coruña VALORARASE: CONTACTO ENVÍO CURRICULUM: vacantes@meninos.org Deberá indicarse no asunto “Convocatoria Deseño Gráfico” DATA LÍMITE PARA RECEPCIÓN DE CURRICULA: 25/11/2022

Buscamos persoal técnico en intervención sociolaboral

Buscamos persoal técnico en intervención sociolaboral

Imaxe: Pressphoto. Freepik Titulación requirida: Grao ou Diplomatura en Educación Social ou Traballo Social. Tipo de contrato: Contrato indefinido a tempo parcial (18,75h.).  Requerimentos específicos: Formación en orientación e inserción laboral 2 anos de experiencia na inclusión socio-laboral de persoas en risco de exclusión social. Experiencia en docencia e/ou dinamización de grupos Carnet de conducir e…