Emprego

Buscamos terapeuta familiar na Coruña por ampliación de programa
·

Buscamos terapeuta familiar na Coruña por ampliación de programa

OFRECEMOS: Contratación indefinida Xornada laboral: – Parcial 18,75 h. semanais– Xornada flexible/adaptable Supervisión clínica a cargo de equipos profesinais expertos REQUERIMENTOS: Licenciatura ou Grao en Psicoloxía• Master en Psicoloxía Xeral Sanitaria• Habilitación sanitaria e/ou clínica• Formación acreditada en metodoloxías específicas de intervención con trauma (EMDR, terapia sensoriomotora)• Experiencia en psicoterapia VALORARASE: • Acreditación como terapeuta familiar•…

Buscamos persoal técnico en intervención para o Punto de Encontro Familiar de Pontevedra
·

Buscamos persoal técnico en intervención para o Punto de Encontro Familiar de Pontevedra

Titulación ou titulacións requiridas: Grao ou Licenciatura en Traballo Social ou Educación Social Tipo de contrato: – Indefinido a tempo parcial (14,5 h.)– Xornada flexible/adaptable– Por esixencias do programa que se xestiona, traballarase as fins de semana Requerimentos específicos: – 2 anos de experiencia en intervención con familias e infancia en dificultade social– Formación acreditada en igualdade…

Buscamos persoal técnico en intervención familiar para o Programa de Adopcións Especiais
· ·

Buscamos persoal técnico en intervención familiar para o Programa de Adopcións Especiais

Titulación ou titulacións requiridas: Grao ou Licenciatura en Psicoloxía Xornada laboral: Completa Duración prevista para la relación laboral: Interinidade Requerimentos específicos: Formación en intervención sistémica  Formación en acollemento ou adopción Carnet de conducir e vehículo propio. Data de inicio prevista para a incorporación: Inmediata Centro de traballo: A Coruña Valorarase: – Coñecemento da rede de servizos sociais e o sistema…

Buscamos persoal técnico en Intervención Familiar para o noso equipo de Ourense
· ·

Buscamos persoal técnico en Intervención Familiar para o noso equipo de Ourense

Titulación requirida: Grao en Traballo Social ou Educación Social Xornada laboral: Contrato indefinido a xornada completa Data prevista para a incorporación: xullo 2022 Requerimentos específicos: Experiencia en intervención con familias e infancia en dificultade social Formación complementaria en intervención familiar e/ou intervención con infancia Carnet de conducir e vehículo propio Centro de traballo: Ourense Valorarase: – Formación en…

Buscamos persoal técnico en intervención familiar para o noso equipo da Coruña
·

Buscamos persoal técnico en intervención familiar para o noso equipo da Coruña

Titulación requirida: Grao en Traballo Social ou Educación Social Xornada laboral: Contrato de substitución a xornada completa Data prevista para a incorporación: Inmediata Requerimentos específicos: Experiencia en intervención con familias e infancia en dificultade social Formación complementaria en intervención familiar e/ou intervención con infancia Carnet de conducir e vehículo propio Centro de traballo: A Coruña Valorarase: – Formación…

Buscamos persoal técnico para proxecto de abordaxe da pobreza infantil en Pontevedra
·

Buscamos persoal técnico para proxecto de abordaxe da pobreza infantil en Pontevedra

Titulación requirida: Titulación universitaria no ámbito social: (Educación Social, Traballo Social, Psicoloxía, etc.) Xornada laboral: Contrato indefinido a xornada completa Requerimentos específicos: Experiencia en intervención con familias e infancia en dificultade social Experiencia en acompañamento psicosocial, apoio educativo e apoio para acceso a servizos comunitarios Coñecemento da rede de recursos comunitarios dos programas, recursos e trámites de…

Buscamos persoal técnico en intervención familiar para o noso equipo de Vigo
· ·

Buscamos persoal técnico en intervención familiar para o noso equipo de Vigo

Titulación requirida: Grao en Traballo Social Xornada laboral: Contrato de substitución a xornada completa (xuño 2022-outubro 2023) Requerimentos específicos: Experiencia en intervención con familias e infancia en dificultade social Formación complementaria en intervención familiar e/ou intervención con infancia Carnet de conducir e vehículo propio Data de inicio prevista para a incorporación: 13/06/2022 Centro de traballo: Vigo Valorarase: – Formación…

Buscamos terapeuta familiar na Coruña. Xornada Parcial
·

Buscamos terapeuta familiar na Coruña. Xornada Parcial

POSTO OFERTADO: Terapeuta FamiliarCENTRO DE TRABALLO: A CoruñaTITULACIÓN REQUIRIDA: Licenciatura ou Grao en PsicoloxíaXORNADA LABORAL: 10h. semanaisDURACIÓN PREVISTA PARA A RELACIÓN LABORAL: IndefinidaREQUERIMENTOS:• Master en Psicoloxía Xeral Sanitaria• Habilitación sanitaria e/ou clínica• Formación acreditada en metodoloxías específicas de intervención con trauma (EMDR, terapia sensoriomotora)• 3 anos de experiencia en psicoterapia• Carnet de conducir e vehículo propioDATA INCORPORACIÓN: InmediataVALORARASE:• Acreditación como terapeuta…